Održavanje 2023-07-04T13:17:38+02:00

Održavanje

Jednokratni servisni pregled ili popravak kvarova sustava tehničke zaštite za stranke s kojima nije sklopljen ugovor.

U Zarji Elektronik, osim servisa i popravaka po narudžbi, nudimo i napredniji oblik održavanja, odnosno sklapanje ugovora o održavanju. Podrazumijeva program planiranog održavanja koji osigurava veću radnu učinkovitost uređaja i njihovu ekonomičnost, te sprječavanje nepotrebnih većih grešaka ili kvarova. Sklapanjem ugovora o održavanju preuzimamo brigu o nadzoru.

Uz zakonsko ispunjavanje zahtjeva, postoje i druge prednosti kod sklapanja ugovora o održavanju:

  • Manji broj kvarova.
  • Prioritetni popravci – odaziv.
  • Servisna služba 24/7.
  • Usklađenost sa zakonskim zahtjevima.
  • Povoljniji uvjeti pri sklapanju osiguranja.
  • Redoviti pregledi održavanja tehničke opreme.

Pošaljite nam upit kako bismo za Vas pripremili ponudu na pogodbe@zarja.com.

U slučaju da želite samo jednokratni preventivni pregled ili popravak kvara na sustavu, pripremili smo pakete usluga prilagođene Vašim potrebama. Ukoliko se odlučite za neki od paketa, molimo ispunite narudžbenicu u privitku i pošaljite je kako bi Vam servis mogao osigurati tehničara u rasporedu.

1 Step 1
NARUDŽBENICA ZA SERVISNI PREGLED ILI POPRAVAK KVAROVA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE ZA STRANKE S KOJIMA NIJE SKLOPLJEN UGOVOR.
Narudžbenica


UslugaUsluga odaberite uslugu

Zarja Elektronika d.o.o. se obvezuje popraviti ili zamijeniti proizvod novim najkasnije u roku od 45 dana od dana reklamacije odnosno od dana primitka u sjedište Zarja Elektronika. Jamstvo kupac može ostvariti jamstvenim listom ili računom s adresom kupca, datumom kupnje, potpisom i pečatom proizvođača. Jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke robe. Jamstvo vrijedi u cijeloj Republici Sloveniji. Zarja Elektronika jamči popravke i rezervne dijelove još najmanje sedam (7) godina nakon isteka jamstvenog roka.

Jamstvo ne vrijedi:
    • U slučaju oštećenja i kvarova nastalih krivnjom korisnika ili neovlaštenog rukovanja uređajem.
    • U slučaju oštećenja i nedostataka uslijed nesavjesnog rukovanja.
    • U slučaju kvarova zbog nestručne montaže ili uporabe uređaja, ako montažu nije izvršila Zarja Elektronika d.o.o.
    • Za ozljede i štete uzrokovane elementarnim nepogodama (udar groma,...).

Jamstvo prestaje ako se utvrdi da je prethodni popravak izvršila neovlaštena osoba ili ako su ugrađeni neoriginalni dijelovi. Tijekom jamstvenog roka troškove popravka snosi Zarja Elektronika d.o.o.

Ukoliko Izvršitelj utvrdi da jamstvo ne vrijedi, Izvođač će Naručitelju izdati račun s rokom plaćanja od 15 dana od izvršene usluge po odabranom paketu. Kupac snosi i eventualne troškove utrošenog materijala prema cjeniku izvođača koji je na snazi ​​u vrijeme otklanjanja nedostataka ili grešaka. Cjenik je dostupan u sjedištu Izvođača.

Naručujemodaberite odgovarajući paket
USLUGEPAKET OSNOVNI
Zajamčeno vrijeme odaziva20 do 30 dana
Servisni popravci
Hitni popravak ili hitni servis
Cijena - minimalni cijena za 1 sat199,00 €
Cijena - Svaki dodatni sat95,00 €
Cijena prijevoza - kilometraža0,62 €
Satnica za sat putovanja - redovno radno vrijeme55,00 €
STORITEVPAKET PREMIUM
Zajamčeno vrijeme odaziva7 do 10 dni
Servisna popravci
Hitni popravak ili hitni servis
Cijena - minimalna cijena za 1 sat299,00 €
Cijena - svaki dodatni sat125,00 €
Cijenna prijevoza - kilometraža0,62 €
Satnica za sat putovanja - redovno radno vrijeme75,00 €

Cijene su bez PDV-a i uključuju satnicu jednog (1) servisera.

Plaćanje unutar 15 dana od izvršene usluge.

Kao nositelj licence za privatno zaštitarstvo (Zakon o privatnom zaštitarstvu-ZZasV-1), temeljem članka 11. prije izvršenja od strane naručitelja koji nema sklopljen ugovor o održavanju potrebno je prije izvršenja usluge na lokaciji ishoditi pisani nalog za uslugu, a u nalogu mora biti naveden broj licence.

Cijene utrošenog materijala naplaćuju se prema cjeniku izvođača koji je na snazi u vrijeme otklanjanja nedostataka, odnosno pogrešaka. Cjenik je dostupan u sjedištu izvođača.

Uslugu obavljamo s najvećom pažnjom i svojim stručnim znanjem, iskustvom i stručnošću..


ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o.

Narudžbenica putem online obrasca smatra se službenom narudžbom.

Pravna obavijest
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right