Vzdrževanje 2023-06-23T14:07:18+02:00

Vzdrževanje

Enkratni servisni pregled ali odprava okvare sistemov tehničnega varovanja za nepogodbene stranke.

V Zarji Elektroniki, poleg izvajanja servisiranja in popravila po naročilu, nudimo tudi naprednejšo obliko vzdrževanja, to je sklenitev vzdrževalne pogodbe. Pomeni program planiranega vzdrževanja, ki zagotavlja večjo učinkovitost delovanja naprav in njihovo ekonomičnost ter preprečevanje nepotrebnih večjih napak ali okvar. S sklenitvijo vzdrževalne pogodbe prevzamemo skrb za nadzor.

Poleg zakonske izpolnitve zahtev, so ostale prednosti ob sklenitvi vzdrževalne pogodbe še:

  • Manjše število okvar.
  • Prioritetna popravila – odzivnost.
  • Servisna služba 24/7.
  • Izpolnjevanje zakonskih zahtev.
  • Ugodnejši pogoji pri sklenitvi zavarovanja.
  • Redni vzdrževalni pregledi tehnične opreme.

Pošljite nam povpraševanje, da vam pripravimo ponudbo na pogodbe@zarja.com.

V primeru, da želite le enkraten preventivni pregled ali popravilo okvare sistema, smo vam pripravili pakete storitev po vaši meri. V primeru, da se odločite za eden od paketov, prosim izpolnite naročilnico v priponki in pošljite, da Vam oddelek servisa lahko zagotovi tehnika v terminskem planu.

1 Step 1
NAROČILNICA ZA SERVISNI PREGLED ALI ODPRAVA OKVARE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA ZA NEPOGODBENE STRANKE
Naročilnica


Storitevizberite storitev

Zarja Elektronika d.o.o. se obvezuje, da bo izdelek popravila ali zamenjala z novim najkasneje v roku 45 dni od dneva prijave reklamacije ali od dneva sprejema na sedež Zarje Elektronike. Garancijo lahko kupec uveljavlja  s garancijskim listom ali z računom opremljenim z naslovom kupca, datumom nakupa, podpisom in žigom proizvajalca. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Garancija velja na celotnem področju Republike Slovenije. Zarja Elektronika po preteku garancijske dobe  zagotavlja popravila in nadomestne dele vsaj še sedem (7) let.

Garancija ne velja:
    • V primeru poškodb in okvar po krivdi kupca oziroma posega v napravo s strani nepooblaščenega osebja.
    • V primeru poškodb in okvar zaradi malomarnega ravnanja.
    • V primeru okvar zaradi  nestrokovne montaže ali uporabe naprav, če montaže ni izvedla Zarja Elektronika d.o.o.
    • Za poškodbe in okvare nastale zaradi elementarnih nesreč (udar strele,…).

Garancija preneha, če je bilo ugotovljeno, da je predhodno popravilo opravila nepooblaščena oseba oziroma, če  so bili vgrajeni neoriginalni deli. V garancijski dobi krije stroške popravila Zarja Elektronika d.o.o.

V kolikor izvajalec ugotovi, da garancija ne velja, bo izvajalec naročniku izstavil račun z rokom plačila 15 dni od opravljene storitve po izbranem paketu. Naročnik bo tudi kril morebitne stroške porabljenega materiala po ceniku izvajalca, ki je v veljavi v času odprave okvar oziroma napak. Cenik je dostopen na sedežu Izvajalca.

Naročamizberite ustrezen paket
STORITEVPAKET OSNOVNI
Zagotovljen odzivni čas20 do 30 dni
Servisna popravila
Izdredno popravilo oziroma izreden servis
Cena - minimalni strošek za 1 uro199,00 €
Cena - vsaka nadaljnja ura95,00 €
Cena prevoza - kilometrina0,62 €
Urna postavka za potovalno uro - redni delovni čas55,00 €
STORITEVPAKET PREMIUM
Zagotovljen odzivni čas7 do 10 dni
Servisna popravila
Izdredno popravilo oziroma izreden servis
Cena - minimalni strošek za 1 uro299,00 €
Cena - vsaka nadaljnja ura125,00 €
Cena prevoza - kilometrina0,62 €
Urna postavka za potovalno uro - redni delovni čas75,00 €

Cene so brez DDV in vključujejo urno postavko enega (1) serviserja.

Plačilo v roku 15 dni od opravljene storitve.

Kot imenitnik licence za zasebno varovanje (Zakon o zasebnem varovanju-ZZasV-1) potrebujemo na podlagi 11. člena pred izvedbo s strani naročnika, ki nima sklenjene pogodbe o vzdrževanju, pridobiti predhodno pisno naročilo storitve pred izvedbo storitev na lokaciji, kjer je v pisnem naročilu razvidna št. licence.

Cene porabljenega materiala se zaračunajo po ceniku izvajalca, ki je v veljavi v času odprave okvar oziroma napak. Cenik je dostopen na sedežu izvajalca.

Storitev izvajamo z največjo potrebno skrbnostjo, ter z našim strokovnim znanjem, izkušnjami in ekspertizami.


ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o.

Naročilnica preko spletnega obrazca, šteje kot uradno naročilo.

Pravno obvestilo
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right