Domov 2019-12-20T10:44:33+00:00

Varno v nov dan

ZARJA ELEKTRONIKA

O PODJETJU
SHOWROOM
PROIZVODNJA
REFERENCE
BROŠURE
KONTAKT


Aktualno


106, 2022

Dnevi korporativne varnosti 2022

Za nami je 13. mednarodna konferenca "Dnevi korporativne varnosti", ki predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. V okviru konference smo imeli čast predstaviti pomembno varnostno temo "POŽARNA IN EKSPLOZIJSKA VARNOST V LUČI NEPREKINJENEGA DELOVANJA ORGANIZACIJ", strokovnjaka za požarno varnost DUŠANA PODBELŠKA

2005, 2022

ZAPOSLUJEMO – TEHNIČNI DIREKTOR (M/Ž)

TEHNIČNI DIREKTOR (M/Ž) VAS VESELI IN POZNATE DELO KOT JE: Vodenje, načrtovanje, organizacija in nadzor dela tehničnega sektorja (oddelek razvoja, tehnične podpore, operative in proizvodnje). Izboljševanje stare tehnologije in uvajanje nove tehnologije s ciljem izboljševanja produktivnosti in zniževanja stroškov ter optimizacije proizvodnih postopkov, vključno z digitalizacijo. Implementiranje nove tehnologije in znanja s področja razvoja in proizvodnje produktov tehničnega varovanja. Koordiniranje dela znotraj oddelka in z drugimi organizacijskimi enotami. Pripravljanje in zagotavljanje vse potrebne tehnične dokumentacije za razvoj, proizvodnjo in ostale potrebe družbe. Optimizacija procesov tehničnega sektorja (quality management). Razdeljevanje nalog med podrejene sodelavce, ocenjevanje in dajanje rednih povratnih informacij o njihovi delovni uspešnosti in doseženi ravni zahtevanih kompetenc ter ustrezno [...]

2005, 2022

ZAPOSLUJEMO – VODJA KADROVSKO ADMINISTRATIVNE IN SPLOŠNE SLUŽBE  M/Ž

VODJA KADROVSKO ADMINISTRATIVNE IN SPLOŠNE SLUŽBE  M/Ž VAS VESELI IN POZNATE DELO KOT JE: Skrb za organizacijo službe, analiziranje in realizacijo zastavljenega plana dela s kadrovskega področja in splošnih služb. Svetovanje poslovodstvu družbe pri sprejemanju poslovnih odločitev s področja človeških virov. Skrb za dobro komunikacijo in motivacijo vseh zaposlenih. Vodenje, organiziranje in realizacija vseh operativnih postopkov pridobivanja in razvoja kadrov (zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje, nagrajevanje). Prepoznavanje notranjega zadovoljstva in planiranje izboljšav. Skrb za implementacijo zakonodajnih zahtev s področja delovno-pravne zakonodaje (priprava internih aktov, pravilnikov, navodil) ter spremljanje zakonodaje. Vodenje potrebne zakonsko predpisane dokumentacije za potrebe izvajanja kadrovskih postopkov. Vodenje procesa selekcije in rekrutacije najboljših kadrov ter zagotavljanje pozitivne izkušnje za kandidate. [...]

Zagotavljamo neprekinjen servis
in hiter odzivni čas

Dežurna služba:
Tel.: 01 831 74 52
Gsm: 051 653 111
E-mail: operativa@zarja.com