Domov 2023-06-23T00:24:34+02:00

Varno v nov dan

ZARJA ELEKTRONIKA

O PODJETJU
SHOWROOM
PROIZVODNJA
REFERENCE
BROŠURE
KONTAKT
Pravna obvestila in dokumenti
VZDRŽEVANJE


NEPOGODBENE STRANKE

Enkratni servisni pregled ali odprava okvare sistemov tehničnega varovanja

Aktualno


2005, 2022

ZAPOSLUJEMO – IZKUŠENI RAČUNOVODJA  M/Ž

IZKUŠENI RAČUNOVODJA  M/Ž OPIS DEL IN NALOG: Vodenje glavne knjige, Evidentiranje prejetih računov, Sodelovanje pri pripravi tedenskih, mesečnih, obdobnih in letnih poročil za notranje uporabnike in vodstvo, Vodenje registra osnovnih sredstev ter odgovornost za usklajenost z glavno knjigo, Aktivno sodelovanje pri razvoju in nadgradnji ERP sistema, Priprava obračuna davka od dohodka, Odgovornost za pripravo in pravilnost mesečnega obračuna davka na dodano vrednost ter usklajenost z davčnimi evidencami, Kontrola pravilnosti dnevnih, tedenskih in mesečnih finančnih tokov ter njihovo poročanje, Priprava bilance stanja in izkaza poslovnega izida na mesečnem nivoju, Obračun plač in ostalih dohodkov, Priprava mesečnih, kvartalnih statističnih poročil (statistični urad, Banka Slovenije, Ajpes), Opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega. KAJ [...]

605, 2022

Analitična hiša Dun & Bradstreet je ZARJI ELEKTRONIKI d.o.o. ponovno podelila CERTIFIKAT PLATINASTE BONITETNE ODLIČNOSTI.

Platinasto bonitetno odlična podjetja so tista podjetja, ki najmanj tri leta zaporedoma dosegajo najvišji razred zlati AAA in dosegajo najvišje mednarodne standarde poslovne etike. Izjemna plačilna disciplina je pomembna za zdravje vsakega podjetja, zato je ključno ohranjati tradicijo v doseganju standardov AAA in s tem vzdrževati dobro finančno kondicijo. Zarja Elektronika d.o.o. je dobitnica platinaste plakete že tretje leto zapored. Podjetja, ki izkazujemo bonitetno odličnost, predstavljamo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji, tako strankami, kupci, dobavitelji, kot tudi zavarovalnicami, bankami ter drugimi poslovnimi partnerji. Podjetja, ki so tekom let dosegala in izkazovala konsistenco uspešnosti poslovanja, so se v letih 2020 in 2021 znašla pred velikimi izzivi. V Sloveniji [...]

404, 2022

Študenti UL FGG na obisku v Zarji Elektroniki

Kaj imata skupnega Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) in podjetje Zarja Elektronika? če bi sklepali le po imenu, ne prav dosti; v resnici pa je pomembna skupna točka skrb za požarno varnost v stavbah. Pri predmetu Požar se študentje srečajo s celovitim prikazom požarne varnosti objektov. Osnovni cilj predmeta je nadgraditi osnovno znanje stavbarstva in konstrukterstva z načeli projektiranja požarno varnih objektov. študenti tako pri predmetu pridobijo znanja za izdelavo načrta požarne varnosti za preproste, požarno manj zahtevne objekte. Ob tem spoznajo tudi ustrezne aktivne in pasivne požarnovarnostne ukrepe. Poleg teh vsebin dobijo študentje na različnih študijskih smereh tudi teoretično znanje za načrtovanje požarno varnih [...]

Zagotavljamo neprekinjen servis
in hiter odzivni čas

Dežurna služba:
Tel.: 01 831 74 52
Gsm: 051 653 111
E-mail: operativa@zarja.com