Sistem za avtomatsko odkrivanje in javljanja požara Zarje Elektronike pravočasno javil alarm ter jeseniško bolnišnico rešil pred katastrofo.

“Stopnja požarne varnosti v nekem objektu je odvisna od več dejavnikov, najpomembnejši med njimi pa so: zanesljivost vgrajenih komponent (javljalniki, centrala, napajanje), ustrezna konstrukcija in požarna delitev objekta, upoštevanje standardov, dobra izvedba napeljav in nenazadnje redno vzdrževanje in preizkušanje sistemov aktivne požarne zaščite.

Včeraj je v jeseniški bolnišnici okoli 15. ure popoldan v eni od sob na oddelku za zdravstveno nego Splošne bolnišnice Jesenice izbruhnil požar. Po neuradnih podatkih naj bi se zažgal eden izmed bolnikov, ki je imel pri sebi vžigalice, ogenj pa naj bi se nato razširil na soseda, pri čemer sta oba zgorela.

Te žalostne tragedije žal ne moremo preprečiti, lahko pa storimo vse, da se ogenj ne razširi v požar!

Načrtovanje sistemov požarnega javljanja

Avtomatski sistemi za odkrivanje in javljanje požarov imajo en sam namen, in to je, da se požar odkrije v najzgodnejši fazi oziroma da se čas od nastanka požara v začetni fazi do javljanja dežurni gasilski službi zmanjša na minimum. Priprava načrta tehničnega varovanja in ocene ogroženosti objekta ter posvetovanje s projektantom tehnične varnosti so ključnega pomena. Če bo sistem ustrezno načrtovan, bo v skladu s pričakovanji naročnika, bo tudi kakovosten, vgrajen v dogovorjenih rokih, prilagojen objektu, izpuščena ne bo nobena pomembna varnostna podrobnost, v popolnosti bo služil svojemu namenu.

Vzroki za nastanek in način razvijanja požara so različni. Lahko razvije iz tlenja, pri čemer je prisotnega veliko dima, z eksplozijo, iskrenjem ali s takojšnjim plamenom. Pri načrtovanju je tako bistvenega pomena, da pravilno ocenimo najverjetnejši vzrok požara in vrsto vnetljive snovi, da lahko temu primerno izberemo ustrezne avtomatske javljalnike. Neustrezna izbira lahko vodi v uporabo napačne vrste  javljalnikov, to pa povzroča pogoste lažne alarme ali pa prepozno reagiranje na fenomene požara, kar privede do prepoznega alarmiranja in s tem do ukrepanja, ko je požar že v fazi, ko ga je veliko teže gasiti.

Alarmni koncept, konfiguriranje požarnih javljalnih con

Sodobni sistemi požarnega javljanja omogočajo konfiguriranje posameznih požarnih javljalnih con z ustreznim programiranjem protipožarne centrale, kar omogoča poljubno požarno javljalno organizacijo.

 

Sistem požarnega javljanja je sestavljen iz požarne centrale, ročnih in avtomatskih detektorjev požara, naprav za alarmiranje – sirene, bliskavke ter krmiljem, ki preprečujejo hitro širjenje požara po objektu (protipožarna vrata, dvigala, protipožarne lopute, itd.)

Požarna študija določa stopnjo protipožarne zaščite.

Poznamo delno zaščito, ko govorimo o javljalnikih požara nameščenih po hodnikih in prostorih, ki so požarno bolj ogroženi. Nadgradnja protipožarne zaščite je popolna požarna zaščita, pri kateri so detektorji požara nameščeni v vsakem prostoru.

Stopnja požarne varnosti v nekem objektu je odvisna od več dejavnikov, najpomembnejši med njimi pa so: zanesljivost vgrajenih komponent (javljalniki, centrala, napajanje), ustrezna konstrukcija in požarna delitev objekta, upoštevanje standardov, dobra izvedba napeljav in nenazadnje redno vzdrževanje in preizkušanje sistemov aktivne požarne zaščite.

Priprava načrta tehničnega varovanja in ocene ogroženosti objekta ter posvetovanje s projektantom tehnične varnosti so ključnega pomena. Če bo sistem ustrezno načrtovan, bo v skladu s pričakovanji naročnika, bo tudi kakovosten, vgrajen v dogovorjenih rokih, prilagojen objektu, izpuščena ne bo nobena pomembna varnostna podrobnost in bo v popolnosti bo služil svojemu namenu. Tehnična varnost pri načrtovanju protipožarnih sistemov danes vključuje znanja s področja elektrotehnike, strojništva, mehatronike, kemije, gradbeništva, arhitekture, predvsem pa štejejo izkušnje. Pri projektiranju je nujno poznati okoliščine, prostor, proces, lastnosti snovi. Dobro načrtovana varnost se vedno začne na papirju, zato je sodobno projektiranje požarne varnosti multidisciplinarna znanost, z mislijo na to, da s temi sistemi rešujemo življenja in ščitimo premoženje.

 

V Slovenji smo priča vse večjemu porastu požarov (Miklavške pekarne, Kemis, Novoles, …)

Najpogostejši vzroki nastanka požara so:

  • dotrajana elektroinštalacija,
  • naprave brez rednega vzdrževanja – samovžig,
  • nepooblaščeni posegi v različne naprave,
  • neupoštevanje požarne varnosti,

 

Jeseniška bolnišnica je naš dolgoletni poslovni partner, zadnji večji poseg smo opravljali pri izgradnji novega urgentnega centra, kjer je izvedena popolna protipožarna zaščita in nadgradnja požarnega javljanja s programom Zarje elektronike AMS, ki omogoča varnostnemu osebju nadzor požarnega javljanja iz računalnika z grafičnim nadzorom iz katerega je moč razbrati točno lokacijo posameznega detektorja, s tem pa močno skrajšano čas iskanja lokacije požara.

Dodatno smo v letu 2018 izdelali komunikacijski protokol, ki omogoča obveščanje ključnih oseb v primeru požara na njihove gsm pozivnike, kar je ta evakuacija tudi potrdila, saj varnostniku ni potrebno obveščati odgovornih oseb in s tem izgubljati nepotrebnega časa, kajti vsaka sekunda šteje.

2019-01-30T13:57:18+01:00 30. januarja, 2019|