Študenti UL FGG na obisku v Zarji Elektroniki

Kaj imata skupnega Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) in podjetje Zarja Elektronika? če bi sklepali le po imenu, ne prav dosti; v resnici pa je pomembna skupna točka skrb za požarno varnost v stavbah.
Pri predmetu Požar se študentje srečajo s celovitim prikazom požarne varnosti objektov. Osnovni cilj predmeta je nadgraditi osnovno znanje stavbarstva in konstrukterstva z načeli projektiranja požarno varnih objektov. študenti tako pri predmetu pridobijo znanja za izdelavo načrta požarne varnosti za preproste, požarno manj zahtevne objekte. Ob tem spoznajo tudi ustrezne aktivne in pasivne požarnovarnostne ukrepe. Poleg teh vsebin dobijo študentje na različnih študijskih smereh tudi teoretično znanje za načrtovanje požarno varnih konstrukcij skladno z Evrokodi, pri čemer prisotnost (ali odsotnost) avtomatskih sistemov za odkrivanje in javljanje požara (AJP) predstavlja ugoden oziroma neugoden vpliv na velikost požarne obtežbe in s tem na ja-kost projektnega požara, s katerim je konstrukcija računsko obremenjena.
V podjetju Zarja Elektronika se (med drugim) ukvarjajo z načrtovanjem AJP-sistemov, primernostjo posameznih tipov javljalnikov požara v različnih situacijah, njihovimi pregledi in vzdrževanjem. Da bi torej bolje spoznali področje sistemov AJP in si razširili obzorja, smo se s študenti magistrskega študijskega programa Stavbarstvo v okviru predmeta Požar, v spremstvu nekaj članov Katedre za mehaniko (UL FGG) in Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost (UL FKKT), 10.januarja 2022 odpravili na ogled podjetja Zarja Elektronika v Kamnik.

Več na 

 

2024-05-16T17:53:36+02:00 4. aprila, 2022|